Om de tussentijdse toets of het praktijkexamen personenauto te mogen doen, dan moet je in het bezit zijn van het theorie certificaat (let op het theorie certificaat is anderhalf jaar geldig). Voor deelname aan het praktijkexamen moet je minimaal 17 jaar zijn.

Voordat de rijschool een tussentijdsetoets of praktijkexamen voor je aanvraagt moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging bij het CBR via mijn.cbr.nl met DigiD. Klik hier voor de instructies van het CBR.

Ons Rijschoolnummer is:   8283Z5

 

Na ontvangst van de machtiging, en de nodige bescheiden, zullen we samen met jou en je rij-instructeur een tussentijdsetoets en/of praktijkexamen voor je aanvragen. Ga voor meer informatie ga naar de site van het CBR www.cbr.nl

 

Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, dan verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Wanneer je het rijbewijs hebt gehaald, dan krijg je het echte rijbewijs niet van het CBR. Maar van de gemeente waar je woont, want hun verstrekken het rijbewijsdocument. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).